Linear Slot Diffuser – Aluminium.

Material : Aluminium Clear Anodized.
Harga :
1 Slot : rp. 5.500 /inch.
2 Slot : rp. 6.500/inch.
3 Slot : rp. 7.500 /inch.
4 Slot : rp. 9.500 /inch.
5 Slot : rp. 12.500 /inch.

– Rumus cara hitung per inch dengan contoh ukuran Grille 50cm (20inch) x 25 cm (10inch) :
20 inch + 10 inch : 2 = 15 inch.
– Harga di atas adalah Harga untuk Kuantiti tertentu.

Share